СПОРТЕН КАЛЕНДАР - 2017

 


КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ


Дати Първенство Място
1 28-30.04.2017 Държавно първенство- класове – „М” – І кръг Харманли
2 28-30.04.2017 Държавно първенство- класове – „NS” – І кръг Харманли
3 05-07.05.2017 Държавно първенство- класове – „S” –І кръг Казанлък
4 05-07.05.2017 Държавно първенство- класове „С“ Пазарджик
5 02-04.06.2017 Държавно първенство-деца и юноши Харманли
6 02-04.06.2017 Държавно първенство- класове S- II кръг Габрово
7 22-26.06.2017 Международен турнир-кладове „С” Несебър
8 16-18.06.2017 Държавно първенство- класове”М” - II кръг Габрово
9 16-18.06.2017 Държавно първенство-.класове „NS”- II кръг Габрово
10 16-18.06.2017 Държавно първенство- класове „А/В”-I кръг Пазарджик
11 30.6-02.7.2017 Държавно първенство- класове  S -ІІІ кръг Яз.Батак
12 21-23.07.2017 Държавно първенство и МТ– класове „А/В”-ІІ к  Пазарджик
13 14-16.07.2017 Държавно първенство- пкласове „М” ІІІ кръг Пазарджик
14 14-16.07.2017 Държавно първенство- пкласове „NS” ІІІ кръг Пазарджик
15 01-03.09.2017 Национален турнир „Б.Ангелов”- класове „М”  Яз.Батак
16 01-03.09.2017 Държавно първенство и МТ – класове „S”-V кръг Яз.Батак
17 27-2805.2017 Държавно първенство – Enduro – I  кръг Яз. Пчелина
18 01-02.07.2017 Държавно първенство – Enduro – II  кръг Яз. Пчелина
    Държавно първенство – Enduro – III  кръг Яз.Синя река
       

А В И О М О Д Е Л И З Ъ М


Дати Първенство Място
1  06-07.05.2017  Нац. Турнир-Купа  „К.Абаджиев“-класове F-1 Пазарджик
2 10-11.06.2017 Национално първенство - класове F2 Пазарджик
3 09-11.06.2017 Купа „Тракия“-етап от Св. купа- класове F-2 Пазарджик

КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ - МЕЖДУНАРОДНИ ПЪРВЕНСТВА


Дати Първенство Място
1 24-30.07.2017 Световно първенство - класове А/В  Пазарджик
2 18-27.08.2017 Световно първенство – класове „М” Надканижа-Унг.
3 02-08.09.2017 Европейско първенство – класове „С” Каварна
4 31.07-13.08.17 Световно първенство- FSR, NAVIGA Явор-Полша
5 31.07-13.08.17 Международен турнир  - класове А/В  Пазарджик
6 31.07-13.08.17 Световно първенство- класове NS Полша