Шампиони

 


СВЕТОВНИ ШАМПИОНИ И ПРИЗЬОРИ


 1. змсНеделчо Шишков - клас С-1 и С-3 - 1981-1997 год.
  - 7 златни, 5 сребърни и 4 бронзови медала
 2. змсЙосиф Христов - клас F-3 - 1979-1983 год.
  - 3 златни и 1 сребърен медала
 3. мсИлия Папазов - клас ДМ и ДХ – 1978 год.
  - 1 златен и 1 бронзов медал
 4. мсБорис Шарков - клас „ЕХ” - 1983 год.
  - 1 златен медал
 5. мсПетър Петров - клас С-1 - 1987-1991 год.
  - 1 златен, 2 сребърни и 1 бронзов медала
 6. мсНачо Начев - клас F3V - 1977-2003 год.
  - 1 сребърен и 2 бронзови медала
 7. мсВасил Васев- клас F3V и F3E - 1977 год.
  - 2 сребърни медала
 8. Диана Убинова - клас А-1 и А-2 - 1998-2003 год.
  - 3 златни и 2 сребърни медала
 9. мсПетко Петков - клас F-3 и ЕСО - 1982-2003 год.
  - 3 бронзови медала
 10. Светозар Арабаджийски - клас В-1 - 1997 год.
  - 1 сребърен медал
 11. Милена Стефанова - клас А-2 - 1997 год.
  - 1 бронзов медал
 12. Димитър Димитров - клас А-3 - 1997 год.
  - 1 бронзов медал
 13. Радослав Начев - клас ЕСО - 2003 год.
  - 1 бронзов медал
 14. Лазаринка Бончева - клас С6А - 2008 год.
  - 1 бронзов медал
 15. Красимир Бончев-клас С-3, 2010 год.
  - 1 бронзов медал
 16. Димитър Марков- клас F-3-E, 2010 год.
  - 1 бронзов медал.
16 златни
14 сребърни
15 бронзови медала


ШАМПИОНИ И ПРИЗЬОРИ от Европейски и Международни първенства


 1. змсДимитър Ганчев - клас ДМ,ДХ,Д10 - 1970-1977 год.
  - 3 златни, 5 сребърни и 8 бронзови медала
 2. змсНеделчо Шишков - клас С1 , С3 - 1976-1995 год.
  - 4 златни, 4 сребърни и 3 бронзови медала
 3. змсЙосиф Христов - клас F3V,F3E - 1977 год.
  - 2 бронзови медала
 4. мсНачо Начев - клас F3V,3E - 2002 год.
  - 1 златен и 1 бронзов медала
 5. мсТомчо Кубински - клас ДХ,ДМ - 1974-1995 год.
  - 1 златен и 3 бронзове медала
 6. мсИлия Папазов - клас ДМ - 1979-1981 год.
  - 1 златен и 2 бронзови медала
 7. мсПетко Петков - клас F3E,ECO - 1982-2008 год.
  - 1 златен, 1 сребърен и 3 бронзови медала
 8. мсГеорги Убинов - клас А/В - 1987-1995 год.
  - 1 сребърен и 1 бронзов медала
 9. мсИван Велев - клас ДМ - 1987 год.
  - 1 бронзов медал
 10. мсВалентин Папазов - клас ДМ - 1978 год.
  - 1 сребърен медал
 11. Атанас Джиев - клас F5E - 1987 год.
  - 1 сребърен медал
 12. Красимир Бончев - клас F5M - 1986 год.
  - 1 бронзов медал
 13. Диана Убинова - клас А/В - 1997-2006 год.
  - 1 златен, 2 сребърни и 4 бронзови медала
 14. Евгени Атанасов - клас С1 - 1968 год.
  - 1 бронзов медал
 15. Димитър Димитров - клас ЕСО - 2003 год.
  - 1 златен медал
 16. Владислав Кацарски - клас ЕСО - 2003 год.
  - 1 бронзов медал
 17. Радослав Начев - клас ЕСО - 2003 год.
  - 1 бронзов медал
 18. Виктор Фотев - клас ЕСО - 2003 год.
  - 1 бронзов медал
 19. Здравко Атанасов - клас ЕСО - 2003 год.
  - 1 бронзов медал
 20. Лазаринка Бончева - клас С6А - 2007 год.
  - 1 сребърен медал
 21. Борислав Димитров - клас А-1 - 2010 год.
  - 1 бронзов медал
13 златни
16 сребърни
35 бронзови медала


Републикански шампиони и призьори


 1. Красимир Търкаланов- 1968 – клас „Пионер”
 2. Пламен Фотев - 1969-70 – кл.”Швертбот”
 3. Васил Фотев - 1970 - „ТК-91”
 4. Жоро Шумаров - 1970-79 - „Юнга”,ЕН
 5. мсДимитър Рашков - 1970-73 - „Юнга”, F-3-V
 6. Милко Трендафилов - 1972-74 - „Швертбот”, ДП
 7. Николай Узунов - 1973-76 - „ТК-91”,F-3-V
 8. Александър Лупов - 1974-75 - „Пионер”
 9. Румен Миронов - 1974 -„Юнга”
 10. мсВалентин Папазов - 1977-81 - ДМ, F-5-E
 11. змсДимитър Ганчев - 1968-78 - A1,F3,ДМ,10,Х,F-5
 12. мсТомчо Кулински - 1972-08 - Д,FSR-Eco,F-5
 13. Михаил Хинов - 1973-75 - ЕН
 14. Димитър Василев - 1975-78 - ЕК
 15. мсИлия Папазов - 1976-79 - ДМ,ДХ
 16. змсНеделчо Шишков - 1976-95 - С-1,С-3
 17. Спас Спасов - 1973-83 - ЕХ
 18. Николай Миронов - 1978 - F-3-V
 19. Костадин Кулински - 1979 - F-2-C
 20. мсРумен Вълков - 1980-83 - F-3-V
 21. мсАпостол Стефанов - 1983-87 - Д,F-5-E
 22. Стоян Лалев - 1983 - F-3-E
 23. мсБорис Шарков - 1982-90 - ЕХ
 24. Николай Спасов - 1980-83 - EK,Д10
 25. мсВасил Васев - 1984-89 - F-3-V,E
 26. мсИван Велев - 1980-86 - ДМ,F-5
 27. мсПетко Петков - 1978-08 - EX,F-1,F-3,Eco
 28. мсГеорги Убинсов - 1980-06 - А/В
 29. Атанас Джиев - 1985-89 - F-5-E
 30. Красимир Бончев - 1985-08 - F-5, F-4,C-6
 31. Ангел Милушев - 1987 - ЕХ
 32. Николай Шуманов - 1988 - ЕП
 33. мсПетър Петров - 1981-95 - С-1,С-3
 34. Светлослав Петров - 1990 - А-1
 35. Борис Янев - 1981 - В-1
 36. сБорис Ангелов - 1968-98 - ДМ,С-3
 37. Иван Тодоров - 1983 - ДМ
 38. Спас Сарафски - 1990 - F-2-A
 39. Томчо Стефанов - 1968-70 - F-3
 40. Тодор Милушев - 1979-82 - ЕН,В-1
 41. Иван Керезов - 1970-75 - ДХ
 42. Стефан Спиров - 1971-76 - ДМ,10
 43. Светозар Арабаджийски- 1993-09 - F-3,B1
 44. Сткойко Нейчев - 1991-09 - F-3,B1,F-5
 45. Ангел Горчев - 1990-91 - ЕХ
 46. Диана Убинова - 1997-06 - А/В
 47. мсНачо Начев - 2000-09 - F1,F3,Eco
 48. Радослав Начев - 2000-09 - F1,F3,Eco
 49. Виктор Фотев - 1997-06 - B1,EK,C,Eco
 50. Здравко Атанасов - 2000-07 - F3,Eco
 51. Никола Николов - 2003-09 - EX,F-4,Eco
 52. Христо Георгиев - 2000-09 - Есо
 53. Владислав Кацарски - 1978-09 - EH,Д,F5,Eco
 54. Иван Кацарски - 2000-05 - F-2,Eco
 55. Стефан Спиров/мл/ - 2000-04 - Есо
 56. Ваньо Велев - 1969-74 - F3V
 57. Васил Орешков - 1973-75 - ЕН
 58. Атанас Млекаров - 1965-71 - В-1
 59. Георги Павлов - 1965-76 - ЕН
 60. Петър Павлов - 1965-75 - ЕК
 61. Ангел Николов - 1965-79 - ДМ
 62. Ангел Ангелов - 1966-70 - ЕК
 63. Спас Насков - 1964-71 - F3
 64. Иван Керезов - 1966-72 - ДХ
 65. Момчил Момчилов - 1972-75 - ДМ
 66. Петър Кочмаларски - 1970-76 - ДХ
 67. Антон Кадийски - 1977-79 - ЕК
 68. Пенко Кулински - 1973-80 - Д,F5
 69. Димитър Кацаров - 1989-96 - ЕН,F2
 70. Владимир Атанасов - 1979-81 - ЕК
 71. Виктор Стратиев - 1968-70 - „Юнга”
 72. Красимир Додников - 1971-79 - „Юнга”,В1
 73. Ангел Делчев - 1976-78 - ЕК
 74. Емил Бунев - 1976-82 - F3,F2A
 75. Атанас Атанасов - 1984-86 - F3E
 76. Стефан Марков - 1976-09 - F3,FSR-Eco
 77. Иван Капитанов - 1971-76 - F3V
 78. Евгени Атанасов - 1968-74 - С
 79. Димитър Христов - 1970-75 - ДМ
 80. Николай Маринков - 1971-76 - F3V
 81. Динчо Цветанов - 1978-82 - ДМ
 82. Петър Атмаджов - 1981-86 - В1
 83. Иван Тодоров - 1983-85 - Д10
 84. Тома Кулински - 1982-84 - ДХ
 85. Красимир Тодоров - 1985-86 - F5M
 86. Димитър Цветанов - 1971-80 - ДМ,Д10
 87. Иван Мавров - 1989-92 - F3V
 88. Илия Пецов - 1969-73 - С2
 89. Валери Гергиминов - 1972-74 - F2A
 90. Атанас Млекаров - 1965-76 - А1
 91. Серафим Коцев - 1983-87 - F5X
 92. Милена Стефанова- 1996-97 - А3
 93. Петър Николов - 1987-89 - F5M
 94. Радослав Кръстев - 1990-92 - F5M
 95. ИванДелчев - 1990-93 - F3E
 96. Димитър Павлов - 1978-80 - Д10
 97. Любомир Спасов - 1979-84 - Д10
 98. Петър Кочмаларски - 1986-89 - ДХ,F5X
 99. Георги Савов - 1971 - ДП
 100. Красимир Клисаров - 1974-77 - F5X
 101. Костадин Костадинов - 1973-76 - F3E
 102. Димитър Мичев - 1975-77 - F3E
 103. Иво Джунев - 1976 - СКМ
 104. Георги Балджийски - 1976 - ДП
 105. Рад Костурков - 1977-78 - ДМ
 106. Иван Спасов - 1977-78 - ЕК
 107. Христо Нейков - 1975-76 - ЕН
 108. Иван Ганчев - 1978 - ЕН
 109. Георги Рудев - 1970-76 - ЕК
 110. Николай Гривеков - 1971-74 - F3V
 111. Александър Василев - 1970-77 - ЕН
 112. Виктор Стратиев - 1970-74 - В-1
 113. Дончо Димитров - 1970-72 - F3V
 114. Спас Попов - 1969-33 - А-3
 115. Христо Тошков - 1972-79 - А-3,FSR-15
 116. Петър Величков - 1961-69 - Д-10
 117. Тодор Стаев - 1973-76 - F-3-V
 118. Костадин Пейчински - 1975 - F2A
 119. Слави Неделчев - 1976-78 - ЕХ
 120. Илия Луджев - 1979-84 - ЕХ
 121. Стоян Ламбрев - 1981-83 - ДМ
 122. Михаил Опълченски - 1970-73 - ЕК
 123. Валентин Вълчев - 1984-85 - F2A
 124. Атанас Илиев - 1984986 - ЕК
 125. Заприн Василев - 1985 - ЕП
 126. Емил Димов - 1985-86 - ЕП
 127. Петър Бойчев - 1985 - F3E
 128. Валентин Ташев - 1986 - F3E
 129. Бойко Стефанов - 1986-88 - F3V
 130. Стоян Гълъбаров - 1986-87 - ДП
 131. Лъчезар Димитров - 1987 - ДП
 132. Костадин Бъндев - 1987-89 - F3E
 133. Валентин Топкаров - 1987-90 - А-1
 134. Иван Миронов - 1987-89 - F2A
 135. Стоян Драганов - 19886-90 - ЕХ,ДМ
 136. Владимир Николов - 1987-89 - ДП
 137. Светослав Шехтов - 1961-67 - Д-10
 138. Георги Гюрчин - 1959-69 - А-2
 139. Георги Милушев - 1960-69 - А-3
 140. Емил Тричков - 1961-66 - А-3
 141. Любен Танков - 1957-60 - С-2
 142. Михаил Дечев - 1967-89 - Д-М
 143. Найден Илчев - 1964-67 - ЕК
 144. Гергана Николова - 2006-09 - С-6
 145. Димитър Димитров - 1993-09 - А3,F3,Eco
 146. Димитър Марков - 2004-09 - F3,Eco
 147. Георги Кулински - 2003-09 - F5E
 148. Лазаринка Бончева - 2006-09 - C-6,F-4
 149. Димитър Петков - 2003-09 - EK,F4,Eco
 150. Ивайло Стоянов - 2004-09 - EK,F2,Eco
 151. Димиткър Давидков - 1979-09 - F5E,M,10
 152. Александър Давидков - 2003-09 - F5E
 153. Владимир Владимиров - 1979-09 - А/В
 154. мсКирил Димитров - 1961-09 - А/В
 155. Иван Ралчев - 1997-09 - F5,C1
 156. Николай Ралчев - 2004-09 - F5,C6
 157. Елена Чавдарова - 2007-09 - Есо,С6
 158. Йордан Лазов - 2006-08 - F-4
 159. Атанас Тошков - 2002-09 - F2A,Eco
 160. Никола Шарков - 2002-08 - F3,Eco
 161. Йордан Венев - 1999-08 - С1,С6
 162. Венцислав Клисурски - 2003-07 - ЕХ
 163. Иван Петров - 2006-09 - ЕК,F4,Eco
 164. Борислав Димитров - 2002-09 - А/В
 165. Виктория Кузманова - 2005-08 - С6
 166. Йордан Кънев - 2006-07 - Есо
 167. Тодор Драгнев - 2007-09 - А/В
 168. Добромир Драгнев - 2008-09 - А/В
 169. Камен Димитров - 2008-09 - F-5
 170. Стоян Бахчеванов - 2008-09 - F3,Eco
 171. змсЙосиф Христов - 2007-09 - F3,Eco
 172. Антон Антонов - 2007-09 - Есо
 173. Пламен Методиев - 2009 - F 5
 174. Христиан Христов - 2009 - Eco, F 3
 175. Станислав Христов - 2009 - Есо
 176. Георги К.Георгиев - 2009 - F-2-A
 177. Георги Димитров - 2009 - EK,F-2-A
 178. Асен Стоянов - 2009 - С-6-А
 179. Атанас Ангелов - 2010 - F-4-A
521 златни
506 сребърни
465 бронзови медала