Членове и картотекирани състезатели в БФККС

 


Списък на членовете на Модел Яхт клуб - Пазарджик


Име и фамилия Роден Актив
1 змс ДИМИТЪР ГАНЧЕВ 28.05.1943 Председател 
2 ИВАН РАЛЧЕВ 02.08.1959 УС, – F-5
3 ВАЛЕНТИН ГАГОВ 12.08.1958 активист
4 мсПЕТКО Д. ПЕТКОВ 22.08.1956 УС, - F-3,Есо
5 мсТОМЧО КУЛИНСКИ 05.11.1956 F-5
6 СТЕФАН Д. СПИРОВ 28.10.1944 УС, секретар
7 ВАСИЛ ФОТЕВ 29.09.1956 КС, съдия
8 НИКОЛАЙ ТОНЕВ 06.06.1953 ракетомодел.
9 змс ПЕТКО СТОИЛОВ 11.08.1940 авиомодел.
10 ГЕОРГИ СТОИЛОВ 01.11.1967 авиомодел.
11 КОСТКАДИН КУЛИНСКИ 03.05.1956 активист
12 НИКОЛАЙ УЗУНОВ 19.05-1960 УС
13 МИЛКО ТРЕНДАФИЛОВ 13.07.1960 активист
14 мсНАЧО НАЧЕВ 07.10.1961 F-3, Eco
15 РАДОСЛАВ НАЧЕВ 19.11.1990 F-3,Еco
16 ГЕОРГИ МИНКОВ 30.05.1996 Есо
17 ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ 17.08.1982 Есо
18 мс РУМЕН ВЪЛКОВ 20.06.1965 КС-председ.
19 мсГЕОРГИ УБИНОВ 02.09.1957 А/В
20 СТЕФАН СТ. СПИРОВ 12.051988 Есо
21 ВИКТОР ФОТЕВ 19.07.1987 Есо
22 ДИАНА УБИНОВА 30.06.1984 А/В
23 мс СПАС ВЛАЙКОВ 30.11.1949 А/В
24 МАРТИН ВАСИЛЕВ 29.11.1982 уйндсърф
25 ЛЮБОМИР ШКОДРОВ 07.08.1945 уйндсърф
26 СТОЙКО НЕЙЧЕВ 15.05.1978 KC, F-5
27 СВЕТОЗАР АРАБАДЖИЙСКИ 19.03.1981 F-3,Eco
28 ВЛАДИСЛАВ КАЦАРСКИ 09.08.1957 Eco,F-5
29 мс КИРИЛ ДИМИТРОВ 26.05.1943 A\B
30 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ 28.05.1957 A\B
31 ЗДРАВКО АТАНАСОВ 20.06.1988 Eco
32 ТОДОР ГЕРГИШАНОВ 12.05.1999 А/В
33 СВЕТОСЛАВ ДОЙКОВ 29.05.1978 авиомодел.
34 ГЕОРГИ КУЛИНСКИ 17.08.1995 F-5, C
35 НИКОЛАЙ РАЛЧЕВ 11.05.1988 F-5
36 АЛЕКСАНДЪР ДАВИДКОВ 27.09.1994 F-5
37 мс ВАЛЕНТИН ПАПАЗОВ 02.04.1966 F-5
38 ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ 31.11.1997 М, А/В
39 ГЕРГАНА Т. НИКОЛОВА 06.04.1998 C
40 ХРИСТО ТОШКОВ 21.02.1953 активист
41 мс ПЕТЪР АЛ. ПЕТРОВ 09.07.1948 С
42 ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ 28.06.1957 почетен член
43 ИВАН ЕВСТАТИЕВ 03.03.1958 почетен член
44 мс ВАСИЛ ВАСЕВ 01.06.1969 активист
45 НИКОЛАЙ ШАРКОВ 19.09.1990 Есо
46 АТАНАС ГЕОРГИЕВ 02.08.1989 автомоделист
47 СТЕФАН МАРКОВ 23.09.1966 Eco, F-3
48 СТОЯН ДРАГАНОВ 25.09.1966 активист
49 ХРИСТО НЯГОЛОВ 11.12.1941 активист
50 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ 08.07.1962 Есо
51 ДИМИТЪР МАРКОВ 27.11.1996 Eco, F-3
52 ИВАН АТ. НИКОЛОВ 02.10.1962 С
53 НИКОЛА Б. НИКОЛОВ 12.11.1992 Еco, F-4
54 НИКОЛА ДРУМЕВ 05.06.1946 С
55 КРАСИМИР БОНЧЕВ 21.07.1971 F-5, C, F-4
56 ЛАЗАРИНКА БОНЧЕВА 12.09.1982 C, F-4
57 ЙОРДАН ВЕНЕВ 10.01.1937 С
58 МИХАИЛ ВОДЕНИЧАРОВ 14.09.1972 С
59 ГЕОРГИ МИЛУШЕВ 03.05.1942 акткивист
60 ДИМИТЪР Г. ПЕТКОВ 16.04.1993 F-4, Eco
61 МИХАИЛ ХИНОВ 29.01.1957 активист
62 НИКОЛАЙ СПАСОВ 08.10.1954 акткивист
63 ЙОРДАН КЪНЕВ 22.03.1989 Есо
64 АНГЕЛ ГОРЧЕВ 07.07.1965 активист
65 ДИМИТЪР ИНДЖОВ 26.06.1974 FSR
66 БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ 05.03.1973 А/В
67 ИВАН КАЦАРСКИ 04.01.1988 Есо, F-2
68 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ 03.10.1991 автомоделист
69 ЛЕКО ГЕРГИНСКИ 09.01.1966 С
70 ОЛЕГ СТЕФАНОВ 15.02.1998 Есо
71 КРИСТИАН ГОРАНОВ 09.07.1997 F-4,А/В
72 ИВАН ПЕТРОВ 15.03.1993 Есо
73 АНГЕЛ Б. АНГЕЛОВ 30.05.1961 активист
74 ДОНАБЕТ КЪЗИРЯН 04.06.1963 С
75 АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ 02.10.1962 С
76 АТАНАС АНГЕЛОВ 07.11.1997 М
77 КАМЕН ДИМИТРОВ 01.09.1952 F-5
78 СТОЯН БАХЧЕВАНОВ 31.01.1953 Есо,F-3
79 ДИМИТЪР ЕНГИБАРОВ 21.04.1965 С
80 ТРЕНДАФИЛ МАНДЖУКОВ 20.02.1992 Eco, F-4
81 АНГЕЛ ЧОЛАКОВ 02.11.1955 почетен член
82 КОСТАДИН КОБАКОВ 27.06.1948 почетен член
83 ПАТАНАС ГЕОРГИЕВ 14.02.1977 FАвтомоделиз
84 ГЕОРГИ К. ГЕОРГИЕВ 20.12.1997 F-4
85 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 10.08.1997 С
86 АСЕН СТОЯНОВ 21.11.1996 С
87 ЙОРДАН ДИДРОВ 05.02.1996 М
88 ГЕОРГИ ПАВЛОВ 27.07.1953 активист
89 ГЕОРГИ ИВАНОВ 20.07.1974 С

Списък на картотекираните състезатели в БФККС за 2016 година


Име, презиме, фамилия BFKKS №
1 мс Петко Димитров Петков 220856-019
2 Димитър Петков Димитров 170882-020
3 мс Томчо Георгиев Кулински 051156-023
4 мс Начо Делчев Начев 040761-024
5 мс Георги Димитров Убинов 020957-021
6 Диана Георгиева Убинова 300684-022
7 Стефан Александров Марков 230966-141
8 Димитър Стефанов Марков 271196-142
9 Георги Томчов Кулински 170895-039
10 Владислав Стоименов Кацарски 090857-016
11 Лазаринка Стоянова Бончева 120982-165
12 Димитър Георгиев Петков 160493-166
13 Красимир Арангелов Бончев 210771-143
14 Леко Спасов Гергински 090163-105
15 Валентин Петров Папазов 020466-150
16 Иван Атанасов Николов 021062-132
17 Ангел Йорданов Семерджиев 100262-131
18 Владимир Нишколов Владимиров 280561-028
19 мс Кирил Борисов Димитров 260543-025
20 Радослав Начев Начев 191190-026
21 Иван Пенчев Ралчев 020859-031
22 Николай Иванов Ралчев 110588-144
23 Стойко Христосков Нейчев 150578-035
24 мсПетър Александров Петров 090748-066
25 Димитър Андреев Енгибаров 210465-124
26 Донабет Хазирос Къзирян 040663-047
27 Атанас Христов Тошков 180592-145
28 Камен Стоятов Димитров 010952-245
29 Тодор Димитров Гергишанов 120599-278
30 Стефан Стефанов Спиров 120588-018
31 Светозар Иванов Арабаджийски 190381-164
32 Йордан Николов Венев 100137-137
33 Михаил Иванов Воденичаров 140972-199
34 Венцислав Иванов Клисурски 251187-034
35 Иван Владимиров Петров 150393-222
36 Иван Владиславов Кацарски 040188-038
37 Борислав Кирилов Димитров 050373-191
38 Атанас Димитров Ангелов 071199-159
39 Никола Благовестов Николов 121192-207
40 Йордан Ангелов Кънев 220389-212
41 Никола Любенов Друмев 050646-197
42 Спас Иванов Влайков 131149-257
43 Кристиан Владимиров Горанов 090797-265
44 Димитър Костадинов Костадинов 311197-172
45 Стоян Ангелов Бахчеванов 310153-243
46 Кристиан Станиславов Христов 240999-318
47 Пламен Емилов Методиев 140177-330
48 Георги Косткадинов Георгиев 200197-337